Prevádzkový poriadok

user warning: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'offset, tz.offset_dst AS offset_dst, tz.dst_region, tz.is_dst, e.event_start ...' at line 1 query: SELECT DISTINCT(n.nid), n.uid, n.title, n.type, e.event_start, e.event_start AS event_start_orig, e.event_end, e.event_end AS event_end_orig, e.timezone, e.has_time, e.has_end_date, tz.offset AS offset, tz.offset_dst AS offset_dst, tz.dst_region, tz.is_dst, e.event_start - INTERVAL IF(tz.is_dst, tz.offset_dst, tz.offset) HOUR_SECOND AS event_start_utc, e.event_end - INTERVAL IF(tz.is_dst, tz.offset_dst, tz.offset) HOUR_SECOND AS event_end_utc, e.event_start - INTERVAL IF(tz.is_dst, tz.offset_dst, tz.offset) HOUR_SECOND + INTERVAL 0 SECOND AS event_start_user, e.event_end - INTERVAL IF(tz.is_dst, tz.offset_dst, tz.offset) HOUR_SECOND + INTERVAL 0 SECOND AS event_end_user, e.event_start - INTERVAL IF(tz.is_dst, tz.offset_dst, tz.offset) HOUR_SECOND + INTERVAL 3600 SECOND AS event_start_site, e.event_end - INTERVAL IF(tz.is_dst, tz.offset_dst, tz.offset) HOUR_SECOND + INTERVAL 3600 SECOND AS event_end_site, tz.name as timezone_name FROM dobb_node n INNER JOIN dobb_event e ON n.nid = e.nid INNER JOIN dobb_event_timezones tz ON tz.timezone = e.timezone INNER JOIN dobb_node_access na ON na.nid = n.nid WHERE (na.grant_view >= 1 AND ((na.gid = 0 AND na.realm = 'all') OR (na.gid = 1 AND na.realm = 'content_access_rid'))) AND ( n.status = 1 AND ((e.event_start >= '2024-06-30 00:00:00' AND e.event_start <= '2024-08-01 23:59:59') OR (e.event_end >= '2024-06-30 00:00:00' AND e.event_end <= '2024-08-01 23:59:59') OR (e.event_start <= '2024-06-30 00:00:00' AND e.event_end >= '2024-08-01 23:59:59')) ) GROUP BY n.nid HAVING (event_start >= '2024-07-01 00:00:00' AND event_start <= '2024-07-31 23:59:59') OR (event_end >= '2024-07-01 00:00:00' AND event_end <= '2024-07-31 23:59:59') OR (event_start <= '2024-07-01 00:00:00' AND event_end >= '2024-07-31 23:59:59') ORDER BY event_start ASC in /home/do1741500/www_root/includes/database.mysql.inc on line 174.

1. Úvod

Na slovakdrummer.sk môže ktokoľvek zadarmo uverejniť inzerát týkajúci sa kúpy či predaja bicích nástrojov a ich príslušenstva. Podaný inzerát je prístupný pre každého návštevníka. Neprístupné je využitie bezplatnej služby pre komerčnú prezentáciu.

2. Bezplatná inzercia

Prevádzkovateľ týchto stránok vám ponúka zadarmo priestor pre sprostredkovanie kontaktu medzi kupujúcim a predávajúcim a nežiada poplatky z uskutočneného obchodu.

3. Zodpovednosť

Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsah inzerátu, ani za kvalitu a vlastnosti inzerovaného tovaru.

4. Podmienky uverejnenia inzerátu

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vymazať inzerát poškodzujúci jeho vlastné aktivity, inzerát, ktorého obsah odporuje zákonom Slovenskej republiky a inzerát, ktorého obsah viditeľne odporuje dobrým mravom, alebo nesúvisí so zameraním stránok slovakdrummer.sk a to bez udania dôvodu.

5. Platnosť inzerátu

Doba platnosti inzerátu na slovakdrummer.sk Inzercia je 60 dní od uverejnenia. Po tejto dobe dôjde k jeho automatickému vymazaniu, pokiaľ ho už predtým neodstránil sám autor.