5. ročník súťaže v hre na bicích nástrojoch

user warning: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'offset, tz.offset_dst AS offset_dst, tz.dst_region, tz.is_dst, e.event_start ...' at line 1 query: SELECT DISTINCT(n.nid), n.uid, n.title, n.type, e.event_start, e.event_start AS event_start_orig, e.event_end, e.event_end AS event_end_orig, e.timezone, e.has_time, e.has_end_date, tz.offset AS offset, tz.offset_dst AS offset_dst, tz.dst_region, tz.is_dst, e.event_start - INTERVAL IF(tz.is_dst, tz.offset_dst, tz.offset) HOUR_SECOND AS event_start_utc, e.event_end - INTERVAL IF(tz.is_dst, tz.offset_dst, tz.offset) HOUR_SECOND AS event_end_utc, e.event_start - INTERVAL IF(tz.is_dst, tz.offset_dst, tz.offset) HOUR_SECOND + INTERVAL 0 SECOND AS event_start_user, e.event_end - INTERVAL IF(tz.is_dst, tz.offset_dst, tz.offset) HOUR_SECOND + INTERVAL 0 SECOND AS event_end_user, e.event_start - INTERVAL IF(tz.is_dst, tz.offset_dst, tz.offset) HOUR_SECOND + INTERVAL 3600 SECOND AS event_start_site, e.event_end - INTERVAL IF(tz.is_dst, tz.offset_dst, tz.offset) HOUR_SECOND + INTERVAL 3600 SECOND AS event_end_site, tz.name as timezone_name FROM dobb_node n INNER JOIN dobb_event e ON n.nid = e.nid INNER JOIN dobb_event_timezones tz ON tz.timezone = e.timezone INNER JOIN dobb_node_access na ON na.nid = n.nid WHERE (na.grant_view >= 1 AND ((na.gid = 0 AND na.realm = 'all') OR (na.gid = 1 AND na.realm = 'content_access_rid'))) AND ( n.status = 1 AND ((e.event_start >= '2024-05-31 00:00:00' AND e.event_start <= '2024-07-01 23:59:59') OR (e.event_end >= '2024-05-31 00:00:00' AND e.event_end <= '2024-07-01 23:59:59') OR (e.event_start <= '2024-05-31 00:00:00' AND e.event_end >= '2024-07-01 23:59:59')) ) GROUP BY n.nid HAVING (event_start >= '2024-06-01 00:00:00' AND event_start <= '2024-06-30 23:59:59') OR (event_end >= '2024-06-01 00:00:00' AND event_end <= '2024-06-30 23:59:59') OR (event_start <= '2024-06-01 00:00:00' AND event_end >= '2024-06-30 23:59:59') ORDER BY event_start ASC in /home/do1741500/www_root/includes/database.mysql.inc on line 174.


SlovakDrummer
SlovakDrummer

Piaty ročník tejto výnimočnej súťaže, ktorá je jedinou súťažou pre bicie nástroje na celom Slovensku pre deti a mládež do 15 rokov sa konala 21.10.2017 v Galante. Súťaž prebehla rovnako ako aj minulé ročníky vo veľmi dobrej, priam až rodinnej atmosfére. V očiach pedagógov, rodičov a v neposlednom rade aj súťažiacich neprebiehala rivalita, ale naopak nadšenie z organizácie tejto súťaže, možnosť vystúpiť, nakoľko všetci vieme, že takáto súťaž je v našich regiónoch nevídaná a vzácna. Obzvlášť vzácna je vytrvalosť a nadšenie k vedeniu mladých ľudí k hudbe hlavného organizátora súťaže, pedagóga Karola Daniša, ktorý za pomoci Centra voľného času - Spektrum Galanta zorganizoval a vytvoril súťaž. Súťaž finančne podporilo aj mesto Galanta.

Súťaže sa zúčastnilo 14 súťažiacich z okolitých regiónov. Išlo o študentov základných umeleckých škôl a rôznych umeleckých centier.

Porota bola zložená z profesionálnych, aktívne pôsobiacich umelcov, medzi ktorými boli profesor štátneho konzervatória v Bratislave, pán Marián Zajaček, aktívny bubeník Laco Kovács a hudobný dirigent Ján Lelkes.

Každý mladý bubeník sa predviedol najskôr s krátkym sólom, kde ukázal svoju metrickú presnosť, voľnosť v hudobnej interpretácii a širokú dynamickú škálu bicej súpravy Sonor, ktorá bola k dispozícii každému súťažiacemu. Druhou podmienkou bol ľubovolný výber skladby, ktorú súťažiaci interpretovali za pomoci nimi zvolenej a vopred pripravenej nahrávky /tzv.play-along/.

Všetci súťažiaci predviedli vysoko profesionálny výkon, ukázali svoju pripravenosť a schopnosť vystupovať na javisku pred publikom, čo svedčí o kvalite ich pedagógov.

Na prvom mieste sa umiestnil Matúš Horváth, žiak pedagóga Karola Daniša z Centra voľného času v Galante. Druhé miesto si odniesla Karolína Szepvölgyíová, rovnako z triedy pána Karola Daniša. Tretie miesto patrilo Miriam Plaveckej zo ZUŠ v Sládkovičove, ktorú pedagogicky vedie pán Karol Sucháň.

Veríme, že sa podarí súťaž pre mladých bubeníkov znova zorganizovať o ďalšie dva roky a počet súťažiacich bude znova väčší pričom záujem o bicie nástroje bude ďalej a ďalej narastať tak, ako tomu bolo doteraz . Dúfame, že vďaka tejto výnimočnej súťaži sa počet záujemcov o hru na bicie nástroje zvýši. V neposlednom rade sa opäť potvrdilo, že deti a mladých ľudí treba formovať, viesť k hudbe a organizovať pre nich podujatia takéhoto typu. Dôležitým aspektom je venovať sa každému žiakovi osobitne, pretože ich nadšenie z hry v rukách kvalitného pedagóga je jednoducho úžasné ako pre publikum, rodičov ako aj pre nich samotných.