Premier

user warning: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'offset, tz.offset_dst AS offset_dst, tz.dst_region, tz.is_dst, e.event_start ...' at line 1 query: SELECT DISTINCT(n.nid), n.uid, n.title, n.type, e.event_start, e.event_start AS event_start_orig, e.event_end, e.event_end AS event_end_orig, e.timezone, e.has_time, e.has_end_date, tz.offset AS offset, tz.offset_dst AS offset_dst, tz.dst_region, tz.is_dst, e.event_start - INTERVAL IF(tz.is_dst, tz.offset_dst, tz.offset) HOUR_SECOND AS event_start_utc, e.event_end - INTERVAL IF(tz.is_dst, tz.offset_dst, tz.offset) HOUR_SECOND AS event_end_utc, e.event_start - INTERVAL IF(tz.is_dst, tz.offset_dst, tz.offset) HOUR_SECOND + INTERVAL 0 SECOND AS event_start_user, e.event_end - INTERVAL IF(tz.is_dst, tz.offset_dst, tz.offset) HOUR_SECOND + INTERVAL 0 SECOND AS event_end_user, e.event_start - INTERVAL IF(tz.is_dst, tz.offset_dst, tz.offset) HOUR_SECOND + INTERVAL 3600 SECOND AS event_start_site, e.event_end - INTERVAL IF(tz.is_dst, tz.offset_dst, tz.offset) HOUR_SECOND + INTERVAL 3600 SECOND AS event_end_site, tz.name as timezone_name FROM dobb_node n INNER JOIN dobb_event e ON n.nid = e.nid INNER JOIN dobb_event_timezones tz ON tz.timezone = e.timezone INNER JOIN dobb_node_access na ON na.nid = n.nid WHERE (na.grant_view >= 1 AND ((na.gid = 0 AND na.realm = 'all') OR (na.gid = 1 AND na.realm = 'content_access_rid'))) AND ( n.status = 1 AND ((e.event_start >= '2024-05-31 00:00:00' AND e.event_start <= '2024-07-01 23:59:59') OR (e.event_end >= '2024-05-31 00:00:00' AND e.event_end <= '2024-07-01 23:59:59') OR (e.event_start <= '2024-05-31 00:00:00' AND e.event_end >= '2024-07-01 23:59:59')) ) GROUP BY n.nid HAVING (event_start >= '2024-06-01 00:00:00' AND event_start <= '2024-06-30 23:59:59') OR (event_end >= '2024-06-01 00:00:00' AND event_end <= '2024-06-30 23:59:59') OR (event_start <= '2024-06-01 00:00:00' AND event_end >= '2024-06-30 23:59:59') ORDER BY event_start ASC in /home/do1741500/www_root/includes/database.mysql.inc on line 174.

Premier EllitePremier EllitePremier je jedna z mála európskych značiek vyrábajúcich bicie nástroje na svetových trhoch. Všetko to začalo v roku 1922, keď sa Albert Della Porta, profesionálny bubeník z Londýna, spojil s managerom Boyle Drum Co., spoločnosti ktorej nástroje používal a ktorá odmietla realizovať jeho nápady na zavedenie niektorých zlepšení pri výrobe bicích. Geroge Smith bol však z jeho nápadov nadšený a tak spolu, nezávisle na spoločnosti, začali na Barwick Street svoju výrobu. Spoločnosť nazvali "Premier". Ich výrobky mali už od samého začiatku veľký úspech. Trvalo ale niekoľko rokov, než sa emblém so značkou PREMIER objavil aj na bicích. Do tej doby predávali svoje nástroje sprostredkovane pomocou veľkopredajcov, ktorí ich predávali pod svojimi značkami.
Väčšina súprav boli základné modely, pretože bubeníci žiadali veľký basový bubon iba s jednou blanou tak, aby mohli zvyšok súpravy vložiť do neho, čo zjednodušilo ich prevoz autobusmi, alebo električkami. Počas 20. a 30.rokov Premier neustále rástol. Druhá svetová vojna priniesla veľa zmien, ktoré v konečnom dôsledku viedli ešte k väčšiemu rastu spoločnosti. Výroba hudobných nástrojov bola pozastavená a Premier začal vyrábať zameriavače k protitankovým zbraniam a zásuvky pre radary. Po vojne sa Premier vrátil k svojmu pôvodnému sortimentu. Počas 50. a 60. rokov došlo vo firme k medzigeneračnej výmene a do vedenia sa dostali Albertovi synovia. V roku 1984 došlo v spoločnosti k veľkým zmenám. "Premier Drum Company" bolo zmenené na "Premier Percussion", aby sa zdôraznilo, že sú novou spoločnosťou a že produkujú aj široké spektrum perkusných nástrojov. V tom istom roku došlo k odkúpeniu managementu, ktoré bolo ďalším 6-ročným obdobím pod vlastníctvom Yamahy (1989-1995). V tomto období došlo k ďalšej zmene názvu na "Premier Percussion Limited". Celkovo došlo v 80. a 90. rokoch k prehĺbeniu a rozvoju obchodu v celosvetovom meradle s distribučnou sieťou v 60 krajinách, okrem iného napríklad aj v odľahlejších trhoch ako Brazília alebo Argentína.

Premier EllitePremier Ellite